– KAPCSOLAT –

Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy további termékeinkről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, pályázati beszerzési igénye van,  kérem, keressen minket elérhetőségeink egyikén, készséggel állunk rendelkezésükre.

 

 

Megrendelése elküldésével az Agro Legato Kft. vásárlójává válik. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.

A megrendelést email-ben vagy telefonon teheti meg, munkatársunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

E-mail cím: rendeles[kukac]agrolegato[pont]com

Szállítási határidő: Raktárról vagy max. 1 hónap
Fizetés: Átadást (feladást) követő 8 naptári napon belül, kiállított számla alapján, átutalással. 100% előrefizetés esetén 2% kedvezmény!
Szállítás, beüzemelés, betanítás, stb.: Áraink a budapesti telephelyünkön értendőek, szállítási költség a Vevőt terheli. Helyszíni beüzemelés, betanítás stb. külön megállapodás szerint. Speciális, a szokásostól eltérő egyedi csomagolás a költsége a Vevőt terheli.
Minimumrendelés: 25.000 Ft nettó értéket meg nem haladó rendelés esetén 2.000 Ft nettó logisztikai költséget számítunk fel
Tulajdonjog átszállása: Az ajánlatban szereplő termékek tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítésével száll át a vevőre.
Jótállás: Átadástól számított 12 hónap (kivéve a gumi- és műanyagáruk), telephelyre a Vevő költségén beszállítva, egyéb feltételek a gyártó szerint. A jótállás helyszíni érvényesítése esetén a szerviz kiszállási díjat számít fel.
Szerviz: Teljes körű, országos szervízszolgáltatás
Ajánlat érvényessége: Ajánlatunk a keltezéstől számított 30 napig érvényes (kivéve, ha a beszerzési árak 3%-ot meghaladó mértékben változnak a devizaárfolyamok, a vámjogszabályok módosulása illetve a gyártó ármódosítása miatt!).

Az elektronikus rendszerű műszerek, eszközök, készülékek és tartozékai (termékek) javítási munkálatait az Agro Legato Kft szerviz munkatársai az alábbi feltételek szerint teljesítik:

Szervizszolgáltatás

A karbantartási és javítási munkálatok a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Agro Legato Kft szervizében, az ügyfélnél, illetve a berendezés installálási helyén teljesíthetők.

A munka befejezése után a kiszállást, a munkaidőt és az anyagfelhasználást írásban igazolja a Megrendelő. Az elszámolás alapja (munkalap), a szervizszolgáltatás megfelelő módon történt elvégzését is igazoló Megrendelő vagy Megbízottja aláírás (átvétel).

A költségvetés a kiszállás, munkaidőidő és anyagfelhasználáson alapszik. A költség túllépés (10%-ot meghaladó) esetén az Agro Legato Kft tájékoztatja a Megrendelőt, és az ezt elfogadó újabb megbízásig a munkát felfüggeszti.

Szervizünk a szerviz[kukac]agrolegato[pont]com címre kéri írásos formában a hibabejelentést, szervizmunka megrendelést.

Megrendelő (Ügyfél) kötelezettségei

Beszállítás esetén ajánlatos, hogy a Megrendelő a készülékeket eredeti csomagolásban szállítsa be.

A hibavizsgálat költségeit a Megrendelő akkor is kifizeti, ha bármilyen okból mégsem kéri a javítást.

Elszámolás

A munkavégzés, az anyagszolgáltatás és a kiszállási költségek végelszámolása a mindenkor érvényes Agro Legato Kft árak +ÁFA alapján történik.
A legkisebb felszámítható egység fél óra. A szolgáltatási időszakon (munkanapokon 8.00-16.00) kívül eső munkaóra pótdíj köteles, aminek mértéke 100%.

Az Agro Legato Kft jogosult a szerviz szolgáltatását követő, de a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból meghiúsult készrejelentés után 8 munkanap elteltével naponkénti tárolási díjat (1000,00 Ft/nap, valamint a nettó javítási díj 0,3%-a/nap + ÁFA) felszámítani, illetve 3 hónap elteltével az át nem vett berendezéseket értékesíteni.

Az így befolyt összegre a Megrendelő semminemű igényt nem támaszthat.

Fizetési feltételek

A fizetés akkor tekinthető jogszerűnek, ha az Agro Legato Kft, vagy annak számlavezető pénzintézete részére megtörtént.

Fizetési késedelem esetén az Agro Legato Kft a hatályos jogszabályok szerint jogosult, a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kamatként felszámolni. Amennyiben a szerződés teljes lebonyolítását megelőzően az Agro Legato Kft a Megrendelő kedvezőtlen anyagi helyzetére vonatkozó körülményt észlel, úgy biztosítékot kérhet, illetve a már elvégzett munka elszámolása mellett a szerződéstől elállhat.

Szavatosság

Az Agro Legato Kft dönt arról, hogy javítási munkát végez vagy alkatrészt cserél a meghibásodás megszüntetésére.

A szavatossági határidő kezdete a szolgáltatás átvétele (ld. 1. pont), lejárta 30 nap.

Megszűnik a szavatosság, ha az eredeti (vásárláskor megállapított, használati utasításokban előírt) feltételeket nem tartják be, a megjavított berendezésben az Agro Legato Kft hozzájárulása nélkül beavatkozást, vagy átalakítást végeznek, vagy ha a fellépő hiba szakszerűtlen kezelés, tárolás, rendeltetésellenes használat, túlzott igénybevétel, idegen anyag készülékbe jutásának, elemi csapás vagy nem megfelelő technológia, anyagok alkalmazásának eredménye.

Tulajdonjog fenntartása

A szervizszolgáltatás keretében beépített alkatrészek és/vagy berendezések az ellenérték teljes kiegyenlítéséig az Agro Legato Kft tulajdonában maradnak. A pótolt részek egyéb megállapodás hiányában térítésmentesen az Agro Legato Kft tulajdonába kerülnek.

Felelősség

Az Agro Legato Kft felelőssége a Megrendelővel (Ügyféllel) és harmadik személyekkel szemben közvetett és/vagy következmény-károkért minden esetben kizárt.

Általános rendelkezések

E megállapodás egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseit. A Megrendelő (Ügyfél) nem jogosult a szerződésből vagy annak valamely kiegészítéséből származó összes, vagy egyes jogairól az Agro Legato Kft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy javára lemondani, vagy azokat bármely módon átruházni.

Ezen feltételek módosítása, vagy kiegészítése csak írásban érvényes.

Jogviták

E szerződési feltételekből, illetve megsértésükből származó bármely jogvita esetén a magyar jogot, elsődlegesen a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni, eljáró fórumként a felek a Pesti Központi kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Küldhetünk Önnek hírlevelet?

Töltse ki az adatlapot, hogy értesüljön friss híreinkről, akcióinkról!